Ontspanningstherapie

Ontspanningstherapie

Ik ben mij de afgelopen 12 jaar gaan ontwikkelen in verschillende soorten en vormen van ontspanning. Wat voor mij vooral belangrijk is, is dat ik ervaar, daaruit iets leer wat ik vervolgens kan overbrengen op een ander. Ik studeer nog steeds en heb ik zelf een CZ massage cursus ontwikkelt die ook is gewaardeerd met 14 accreditatie punten bij V&VN. Ik heb mij ontwikkeld in stresscounseling, detoxcoaching, mindfulnessmeditatie en ik ben nu bezig met de opleiding mbct (mindful based cognitive therapie of terwijl aandachtgerichte therapie).

De ontspanningstherapie die ik verzorg is een combinatie van aandachtsgerichte therapie, gesprekstherapie, mindfulnessmeditatie en in sommige gevallen holistische massage.
 

Er zijn speciale punten in het lichaam waar een mens emoties en spanningen opslaat. Tijdens de massage richt ik mij zich op die punten. Het uitgangspunt van een holistische behandelwijze is de cliënt zo goed mogelijk te laten voelen wat er in het lichaam gebeurt tijdens de therapie. Daardoor gaan leren accepteren dat je niet alles kunt oplossen maar accepteren dat het er mag zijn. Een vriendelijke en open aandacht geven aan het hier en nu. 
Emoties, herinneringen of gedachten kunnen naar boven komen. Er kan gebruik worden gemaakt van een massageolie met etherische oliën die kunnen helpen bij dit proces. 

Alles wat jou uit balans haalt en daardoor het leven minder plezierig maakt, is belangrijk om aandacht te geven.
Het gaat erom deze zaken te herkennen, erkennen en ze te aanvaarden als deel van jezelf. Pas dan kan de genezing beginnen. Samen kunnen wij doelgericht oplossingen zoeken voor dat wat jou leven op dit moment minder plezierig maakt.

Ik werk vanuit het Holistisch mensbeeld, wat niets meer betekend dan lichaam  en geest in balans/harmonie.

Dualisme en non dualisme, wat is jouw referentiekader?  Hoe kun je leren om anders te kijken en daardoor te anders te ervaren.

Yin/Yang. De wisselwerking en tegenstelling, maar  het een kan niet zonder het ander.  Deze elementen waar CZ zich op richt zijn van belang om het  zelf helend vermogen van het lichaam aan de gang te zetten en eigen verantwoordelijkheid en zelf zorg van de zorgvrager in kaart te brengen.  Het is  als zorgverlener van belang dat je deze gebieden in jezelf kent.  Naast dat je  als zorgverlener goed geschoold moet zijn in de complementaire  interventies(acties) is het beschikken  van goede zelfkennis en zelfbewustzijn onontkoombaar.  Zorgen voor jezelf op lichamelijk  en geestelijk gebied is een belangrijke voorwaarde om te zorgen voor een ander.

Een sessie kost € 47,50

Mindful wandeling

 

Mindful wandeling

De wandelingen zullen heel organisch verlopen en wij kunnen elkaar helpen om verheldering en rust te vinden. De bedoeling is om ademhalingsoefeningen te integreren in de wandeling samen met mindfulness.

Een sessie kost € 47,50

 

Mindfulness en meditatie

Hieronder defenities van Meditatie en mindfulness

Meditatie: stil worden, de aandacht verzamelen en daarmee naar binnen keren, lichaam en geest tot rust laten komen.

Zen meditatie gaat ervan uit dat  de geest en lichaam een eenheid vormen en dat de stilte van het lichaam de stilte van de geest teweeg brengt.  Zorg dat je ontspannen zit en je vrij kunt ademen.  Knieën lager dan het bekken. Tijdens de meditatie is het belangrijk om  alle gedachtestromen die ongewild ons komen bestormen voorbij te laten gaan  zonder er aandacht aan te geven.  
Zorg voor een rustig wordende ademhaling en  zorg dat deze zich kan verdiepen. Wij  moeten de gedachten niet verjagen maar opmerken, zonder er verder aandacht aan  te geven of er op in te gaan.  Om meditatie echt te ervaren en te ontwikkelen is  een zekere discipline van regelmatig oefenen op een bepaald tijdstip van de dag  van belang.  De duur van de meditatie kan variëren.  Zen kan men beschouwen als op weg gaan in jezelf en bereid  zijn om met jezelf op weg te gaan en de hobbels die je tegen komt te effenen en  vrede te sluiten met jezelf.  Levensvragen komen op je pad, angsten ook.  Hoe ga je hiermee  om en hoe kan ik je tijdens deze reis ondersteunen en begeleiden… Men kan Zen typeren als volledig. Inderdaad VOL-LEDIG… Men  bereikt de ware volheid door leeg te zijn want alleen leegte kan gevuld worden…

Mindfulness: Bewuste, open en vriendelijke aandacht die vrij is van veroordelingen.

Dit is de kern van aandacht gerichte therapie. Het is nooit afhankelijk van wat er in jouw leven gebeurt. Het is enkel een houding die je ten allen tijden kunt aannemen. In feite heb je niets nodig om mindful in het leven te staan. het is een natuurlijke houding die we kunnen aannemen als we bezig zijn met problemen of andere dramatische zaken. Je bent Mindful als je in het hier-en-nu bent. Het idee is om te accepteren dat je niet alle problemen kunt oplossen en dat je jezelf ontslaat van die taak. Veel mensen vinden mindful een vreemde staat van bewustzijn. Toch zijn alle dieren op ieder moment mindful. Ze leven altijd in het hier en nu en denken alleen over zaken na als het echt nodig is.( voor zover ze dat al kunnen) Mensen hebben de vreemde neiging om overal en altijd na te denken over zaken waar je vaak toch niets aan kunt veranderen. Bovendien herhalen we deze nutteloze gedachten ontelbare keren. Je kunt dit bij jezelf herkennen als je weer eens een innerlijk dialoog voelt.

Het is niet de bedoeling om te stoppen met nadenken, of te stoppen met oplossingsgerichte samenwerking, maar het is de bedoeling dat je kunt ontspannen, kunt leren om te leven in het hier-en-nu. Vrij te zijn van gedachten, verwarring, onrust en stress. Dit geeft juist ruimte voor helder inzicht en zorgt dat je makkelijker loslaat door er doorheen te gaan.
Mindfulness kan ook stress opleveren omdat veel mensen vinden dat het een hele opgave is om tijd vrij te maken voor jezelf. Je zult na de eerste sessie voelen wat een weerstand jijzelf geeft. Je lichaam geeft weerstand door bv: kriebel maar je voelt ook spieren die je waarschijnlijk nooit gevoelt hebt. Tevens krijg je juist gedachte die je wilt vermijden. Het mag er allemaal zijn maar geef het geen aandacht. Dat ga je leren tijdens Mindfulness. 

Als hulp-zorgverlener/ therapeut ben je bezig met nadenken over een oplossing en wat nodig is om de cliënt de oplossing te laten vinden.

Als mens ben je ook geneigd om alle problemen te willen oplossen en als je dat niet doet dan voelt het alsof je faalt, dan heb je het gevoel dat je er mee bezig moet zijn. “Je mag je immers niet met andere nutteloze dingen bezig houden tot het probleem is opgelost”. Mensen die even alles opzij zetten, door op stap te gaan, incidenteel een drankje teveel nuttigen, of op zoek gaan naar andere zaken die totaal niets met het probleem te maken hebben worden al snel veroordeeld op dat zij zich ontdoen van hun verantwoordelijkheid.

“Problemen zijn er om opgelost te worden!!!” Dat is een aangenomen gedachten die veel mensen uitspreken en dat maakt tevens de druk op presteren volgens de maatstaven van de maatschappij erg zwaar voor veel mensen. Veel problemen kun je niet oplossen. Veel problemen worden keer op keer besproken, bekeken en uitgelicht.

Kijk naar het probleem en vraag je af: “Is het het probleem wat mij in de weg zit of is het de gedachte dat ik altijd alles moet oplossen anders krijg ik geen rust?” Maar al te vaak is de behoefte aan het redden van cliënten aanwezig. Mindfulness gaat uit van kansen bieden om een andere staat van bewustzijn te ontwikkelen.

Deze staat van bewustzijn zorgt voor meer rust, gezonder lichaam, minder stress en gelukkiger leven.

Als je op dat punt bent dan pas kunnen we concreter op zoek gaan naar  de vragen die bepalend zijn voor jou situatie  op dat moment. Als het ware moet  je het metaforisch zien..

Volgens de traditie kun je het uitgaan van de 4 edele  waarheden:

Begrijpen wat lijden is: De eerste daarvan is dat het leven zoals we  dat normaal leiden ons op den lange duur niet echt gelukkig of tevreden maakt.  Allereerst zijn we nooit voldaan: als we iets niet bezitten,  willen we het  hebben; als we iets hebben, willen we meer; als we heel veel hebben, zijn we  bang dat we  het kwijtraken en zien we bovendien dat er nog meer te krijgen  valt, dat we dan ook willen hebben.  Dat geldt niet alleen ten aanzien van  materiële zaken, maar ook voor relaties, reputaties, … voor praktisch alles.  Deze drang van hebzucht en angst voor verlies laat maar weinig ruimte voor  blijvende vervulling.  Verder is het zo, dat we inderdaad dingen kwijtraken, en  dat doet pijn: we worden ziek, we hebben tegenslag,  we worden gescheiden van  degenen waarvan we houden, we sterven.

De oorzaak van lijden begrijpen :  De tweede  is dat er een reden is voor de frustratie en het lijden: het  feit dat we aan dingen vasthouden,  er naar grijpen, eraan gehecht zijn.  Wat  pijn doet is niet dat we iets niet hebben; het is dat we iets niet hebben en  het willen hebben.  Wat verdriet veroorzaakt is niet het feit dat we iets  verliezen, maar dat we niet in staat zijn dat te  accepteren en het te laten  gaan.

De opheffing van lijden begrijpen:  Deze bespiegelingen wijzen lijnrecht naar  het feit dat er iets is dat we hieraan kunnen doen. We kunnen de gang van zaken  in de wereld niet stoppen (al lijkt veel van wat we doen op een poging  daartoe), maar we kunnen wel de manier veranderen  waarop we er op reageren. Als we maar een manier konden vinden om een einde te maken aan dat graaien naar  dingen, een manier om het leven te nemen zoals het is in werkelijkheid, dan zou  er vanzelf rust,  tevredenheid en echt geluk zijn.

Het pad begrijpen dat leidt naar de opheffing van lijden: het feit dat er een manier is om dit daadwerkelijk te doen is de vierde. Die Weg is het Achtvoudig Pad zelf.  Deze Vier Edele waarheden  vormen de kern en het wezen van het Boedhisme, het zijn precies die  observaties  die de Boeddha Shakyamuni de weg naar de verlichting wezen.

Het Achtvoudig Pad is het pad  naar het einde van lijden.  In het boeddhisme wordt het vaak symbolisch  weergegeven als een achtspakig wiel.  

De aspecten van het Achtvoudig Pad zijn:

1. Juist begrip 
2. Juist denken 
3. Juist spreken  
4. Juist handelen 
5. Juiste leefwijze
6. Juiste  inspanning 
7. Juiste aandacht
8. Juiste meditatie

Zen kan men beschouwen als op weg gaan met jezelf en bereid zijn om met jezelf  op weg te gaan en  de hobbels die je tegen komt te effenen, om vrede te sluiten.  Daarom is Zen moeilijk en toch eenvoudig… Van Zen gaat trouwens wel meer  dualiteit uit, het lijkt of het steeds in tegenspraak is, vol tegenstellingen  zit,  zoals Yin en het Yang zelf, het positieve en het negatieve, dag en nacht.  Het zijn tegenpolen die elkaar niet  opheffen maar aanvullen en versterken. Het  ene bestaat alleen zonder het andere. Men kan Zen typeren als  VOL_LEDIG. Men  bereikt de ware volheid alleen via de leegte, want alleen wat leeg is kan  gevuld worden. Als je op dat punt bent dan gaan we concreter op zoek naar  de vragen die bepalend zijn voor jou situatie  op dat moment. Als het ware moet  je het metaforisch zien..

DE KAST STAAT TE SCHUDDEN EN ALLE LADES DREIGEN  ERUIT TE VALLEN,  JIJ BENT BEZIG OM DE KAST TEGEN TE HOUDEN EN DE LADES OP TE  VANGEN.  De lades bevatten jouw leven/ geheimen/ en alles wat je in jouw leven hebt meegemaakt.  Ook wel rugzakje genoemd.

ALLE BALLEN IN DE LUCHT HOUDEN, JE MAG ER GEEN  EEN LATEN STUITEREN.  Dit zijn voorbeelden waarin jij je kunt vinden op het moment  dat je overgevoelig bent en jouw reserves op zijn.  Of terwijl je  tegen een  depressie/ burn-out aan zit en je de grip aan het verliezen bent.